Światowe Dni Młodych

List Episkopatu Polski o przygotowaniach do ŚDM Kraków 2016

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!                                                                             

 Przeżywane dziś święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej przenosi nas myślą do Rzymu i jednoczy w modlitwie z papieżem Franciszkiem. Bazylika Laterańska bowiem to katedra Biskupa Rzymu, a jednocześnie Matka i Głowa wszystkich kościołów świata. Jest ona symbolem jedności i powszechności całego Kościoła. Szczególnym doświadczeniem tej uniwersalności i jedności są Światowe Dni Młodzieży, które w lipcu 2016 roku odbędą się w Polsce. W tym samym czasie Kościół w naszej Ojczy¼nie będzie świętował jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. W ten oto sposób przeszłość spotka się z przyszłością, tradycja ze współczesnością. Sięgając początków Kościoła w Polsce i otwierając się na to, co nowe, mamy szansę odkryć ponownie korzenie, z jakich wyrosła wiara na ziemiach polskich.  Ukazując zaś młodym jej wielowiekowe dzieje i stawiając za wzór świadków: świętych i męczenników - możemy ożywić w sobie odpowiedzialność i troskę o kształt wiary i jej miejsce w przyszłości.                                                                                                                              

1.      Czym są Światowe Dni Młodzieży?                                                                               

Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych z całego świata, którzy gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa. Wyrosły one z troski świętego Jana Pawła II, który niestrudzenie przemierzał ziemię, by szukać młodych ludzi i z ojcowską miłością wychodził im naprzeciw. „Szukałem was, a wy przyszliście do mnie". Ta wędrówka wspólnoty Kościoła przez miasta i kontynenty trwa nieprzerwanie od trzydziestu lat. Włączają się w nią kolejne pokolenia młodych całego świata.                                                               

2.      Dlaczego Kraków?                                                                                                                

Papież Franciszek zaprosił młodzież do Krakowa, gdzie bije ¼ródło Bożego Miłosierdzia, które jest skutecznym lekarstwem dla poranionych młodych serc. Wraz z Ojcem Świętym przychodzimy dziś, drodzy młodzi, by zaprosić Was na spotkanie z Chrystusem. On jest odpowiedzią na wszystkie, nawet najtrudniejsze pytania. Nie bójcie się, że w wielkiej wspólnocie Kościoła zatracicie swą indywidualność i poczucie wolności. Kościół młodych jest barwny, różnorodny i fascynujący, i dla każdego znajdzie się w nim miejsce. Jesteście jego ważną częścią. Światowe Dni Młodzieży mogą stać się dla Was początkiem niezwykłej przyja¼ni z Chrystusem. Tak, jak wierni apostołowie Bożego Miłosierdzia - święta Siostra Faustyna i święty Jan Paweł II - w krakowskich Łagiewnikach doświadczycie, że tylko miłość wyzwala i leczy, a w miłosierdziu jest jedyna nadzieja i ocalenie.                                                       

3.      Nie tylko Kraków i nie tylko młodzi                                                                             

Stworzenie młodym przestrzeni do spotkania z Jezusem jest misją nas wszystkich. Przygotowanie tego wyjątkowego święta wiary, doświadczenia powszechności, różnorodności i bogactwa Kościoła to - jak mówił święty Jan Paweł II - „poważne duchowe zadanie". „Aby [ŚDM] był owocny, potrzebne jest przygotowanie się doń pod kierunkiem pasterzy w diecezjach i w parafiach, w stowarzyszeniach, ruchach oraz kościelnych wspólnotach młodzieżowych" - podkreślał. Główne spotkanie młodych z Papieżem w Krakowie poprzedzą odbywające się w całej Polsce Dni w Diecezjach. To będzie pierwsze zetknięcie młodzieży świata z naszą kulturą, religijnością, pięknem naszego kraju, gościnnością rodzin, które otworzą przed pielgrzymami drzwi swoich domów. Na drodze przygotowań do ŚDM, Dni w Diecezjach są zarówno „ostatnią prostą", jak i swoistym prologiem, zapowiedzią radosnych przeżyć, które czekają ich w Krakowie. Wszyscy jesteśmy gospodarzami tego dzieła, dlatego dziś razem dorastamy do tego, by we wspólnocie młodych całego świata dzielić się naszym doświadczeniem wiary i otwierać na świadectwo dawane przez innych.                                                                                                                                         

4.      Nie za dwa lata, tylko już od dziś                                                                                                

W trosce o to, by przygotowania do Światowych Dni Młodzieży były dla każdego czasem odkrywania swojego miejsca we wspólnocie Kościoła, już dziś zachęcamy młodych ludzi w całej Polsce do osobistego zaangażowania w to dzieło i służące mu programy duszpasterskie. Od tegorocznej Niedzieli Palmowej przeżywamy pielgrzymkę symboli ŚDM: Krzyża i ikony Matki Bożej. Docierają one wszędzie: nie tylko do kościołów i na miejskie place, ale też do wiosek dziecięcych, domów pomocy społecznej, na uczelnie, do szkół, hospicjów i więzień. To czas łaski dla całego Kościoła w Polsce. Od tego, jak go przeżyjemy, zależą przyszłe owoce Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.                                                                   

5.      Zaproszenie do współpracy                                                                                                      

Przychodzimy dziś do Was, rodzice i wychowawcy, i prosimy: rozmawiajcie z młodymi! Wraz z nimi z pokorą szukajcie odpowiedzi na ich niepokoje i wątpliwości. Niech czas przygotowań do ŚDM będzie dla Was czasem odkrywania radości dzielenia się świadectwem życia i wiary.                                                                                                                                                  

Zwracamy się do Was, duszpasterze i katecheci. Szeroko otwierajcie drzwi przed młodymi, stwórzcie im przestrzeń, by mogli w pełni cieszyć się perspektywą Światowych Dni Młodzieży w Polsce i byli dumni z tego, że są ich gospodarzami. Bąd¼cie ich wiernymi towarzyszami na drodze dojrzewania do tej roli.                                                                                                                     

Stajemy przed Wami, chorzy i cierpiący. Jesteście cennym skarbem Kościoła. Wasz krzyż jest dla młodych ludzi znakiem jedności i ofiary. Z pokorą prosimy, oddawajcie go w cichym geście miłości za młodych Polaków, którzy poszukują sensu życia, nierzadko dotkliwie raniąc się po drodze. W Waszych cierpieniach ukryta jest przemieniająca moc uzdrawiania ich serc.                                                                                                                          

Zwracamy się do Was, siostry i bracia ze zgromadzeń zakonnych, wspólnot kontemplacyjnych, grup modlitewnych. Wspierajcie modlitwą dzieło Światowych Dni Młodzieży w Polsce. Otoczcie jej płaszczem młodych ludzi, by na drodze przygotowań do tego wielkiego święta wiary z radością i zdumieniem odkrywali miłość Chrystusa, która leczy, podnosi z upadków i nadaje smak życiu.                                                                                          

Prosimy Was, drodzy młodzi, wyruszcie na szlak przygotowań duchowych, zaangażujcie się w prace wolontariatu ŚDM i zaproście na tę drogę Waszych rówieśników, którzy być może pozostają z dala od Jezusa i Jego Kościoła.                                                           

Pokornie prosimy też wszystkich o otwarcie w odpowiednim czasie swoich domów i wsparcie materialne, aby młodzi, którzy zechcą wziąć udział w tym wydarzeniu, doświadczyli piękna naszej staropolskiej gościnności i braterskich serc.                                                                     

6.      Zawierzenie dzieła ŚDM wstawiennictwu świętych patronów                                             

Patronami międzynarodowego spotkania młodych w Polsce są święty Jan Paweł II i święta Siostra Faustyna. Tym żarliwym Apostołom Bożego Miłosierdzia zawierzamy Kościół w Polsce, przygotowujący się do ŚDM w 2016 roku, a zwłaszcza ludzi młodych. Niech za ich wstawiennictwem doświadczają uzdrawiającej mocy orędzia, które z krakowskich Łagiewnik roznosi się na cały świat.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.                                                                                     

Święty Janie Pawle II, módl się za nami.

Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.

Na czas przygotowań do Światowych Dni Młodzieży udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

                                                                                                                          

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi                                                                                         

obecni na 366. Zebraniu Plenarnym                                                                                           

Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie                                                                                          

w dniu 8 pa¼dziernika 2014 r.

 

 

 

ODPUST- 9.11.2014

1.       Dziś ODPUST PARAFIALNY. SUMIE przewodniczyć będzie ks. Sławek. Pamiętajmy o łaskach odpustowych i żywej trosce o Parafię. W naszym zeszycie modlitw było 273 prośby i 86 dziękczynień (rok temu 271 i 56), oraz było wiele Mszy świętych z modlitwa o uzdrowienie.

2.       We wtorek 11. XI Msze święte: 9.00, 11.00 i 18.00. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. Odzyskać to jedno a zachować to drugie.

3.       W piątek pierwsze WYPOMINKI wg. nowych intencji, a po nich Msza św. za polecanych w nich.

4.       Dziś SPOTKANIE KOMUNIJNE.

5.       Za tydzień KONCERT PATRIOTYCZNY o 10.00 naszego chóru "Accentus".

6.       Za tydzień WYBORY. To sprawdzian troski o naszą przyszłość.

7.       Z serca dziękuję radnemu Kamińskiemu Łukaszowi za spowodowanie w Gminie ułożenia kostki na parkingu przed Cmentarzem (to wielki dar dla nas) oraz Toi toi na Wsz. Świętych. Dziękuję bardzo Piekarni Zalesie za bułeczki św. Huberta.

8.       Bardzo dziękuję następującym osobom za pomoc przy liściach: J. Dracz, J. i A. Kossakowscy, T. i E. Wolscy, J. Jucharska, M. Parczewska, P.Fryszczyn.

9.       Zapraszam dorosłych mężczyzn, by włączyli się w służbę liturgiczną w naszej świątyni.

ŚWI¡TYNIę MAMY PRZEPIęKN¡, TERAZ BUDUJEMY K-Ł DUCHOWY, Z "ŻYWYCH KAMIENI".

10.    Zapraszam do częstej modlitwy rodzinnej jako Owoc NAWIEDZENIA MARYI: RÓŻANIEC, APEL w rodzinach, modlitwy przed obrazem Czarnej Madonny.

11.    W DOMU REKOLEKCYJNYM: za tydzień - Kurs Przedmałżeński (14-16.XI), a za 2 tyg. - Kurs Tobiasz i Sara (21-23.XI), a za 3 tyg. Kurs Filip dla młodych od 18 roku życia. Zapraszam.

12.    Dziękuję kolejnym Darczyńcom za wpłaty na ławki. Nasz deficyt, by wypłacić się - to 5.200. Ostatnia szansa na sponsorowanie daru do naszego k-ła.

13.    SYRIA. Pomoc prześladowanym - za tydzień po mszach zbiórka do puszek

14.    SWIATOWE DNI MŁODYCH - info i zaangażowanie nasze.

 

KIOSK:  TYGODNIKI, "Oremus" - na grudzień,"Miłujcie się", książka o odnowie Parafii - Odnowiona. Polecam film o zawierzeniu Maryi, oraz "Totus Tuus, Tota Tua". Są już kalendarze na Nowy rok.         

 

                               AKT ODDANIA SIę MATCE BOŻEJ....

                                                                                                                                                             Ks. K. Grzejszczyk

                                                                                                                     /proboszcz/

XXXI Niedz. Zwykła - 2.11.2014 r.

1.       Za tydzień ODPUST PARAFIALNY. SUMA odpustowa o godz. 12.30. Przybędą inni kapłani. Pomyślmy o łaskach odpustowych i żywej trosce o Parafię.

2.       Zapraszam dorosłych mężczyzn, by włączyli się w służbę liturgiczną w naszej świątyni.

ŚWI¡TYNIę MAMY PRZEPIęKN¡, TERAZ BUDUJEMY K-Ł DUCHOWY, Z "ŻYWYCH KAMIENI".

3.       "Noc WSZYSTKICH ŚWIęTYCH (zalesiańskich)". Dziękuję obecnym.

4.       Zapraszam do częstej modlitwy rodzinnej jako Owoc NAWIEDZENIA MARYI: RÓŻANIEC, APEL w rodzinach, modlitwy przed obrazem Czarnej Madonny.

5.       W tym tygodniu: I CZWARTEK - modlitwa matek o powołania. I PI¡TEK Mies. Spowied¼ i Msza św. jak zwykle. Tego dnia odwiedzamy CHORYCH.

6.       Za tydzień SPOTKANIE KOMUNIJNE.

7.       We wtorek wspomnienie św. Karola Boromeusza (przy Jego relikwiach).

8.       Bardzo dziękuję Panom za pomoc w zdjęciu dekoracji na ulicach: M. Piotrowskiemu, Grzegorz Górecki i Siergiejowi, a także p. W. Skalskiemu za pomoc inną.

9.       Bardzo proszę o pomoc w grabieniu liściu na Odpust w dowolny dzień i godzinę.

10.    Dziś TACA INWESTYCYJNA: na ogrzewanie kościoła.

11.    W DOMU REKOLEKCYJNYM: za 2 tyg. - Kurs Przedmałżeński (14-16.XI), a za 3 tyg. - Kurs Tobiasz i Sara (21-23.XI). Zapraszam.

12.    Dziękuję kolejnym Darczyńcom za wpłaty na ławki. Nasz deficyt, by wypłacić się - to 6 tys. Ostatnia szansa na sponsorowanie daru do naszego k-ła.

 

KIOSK:  TYGODNIKI, "Miłujcie się", Różaniec, książka o odnowie Parafii - Odnowiona. Polecam film o zawierzeniu Maryi, oraz "Totus Tuus, Tota Tua". Są już kalendarze na Nowy rok. 

 

                               AKT ODDANIA SIę MATCE BOŻEJ....

                                                                                                                                                             Ks. K. Grzejszczyk

                                                                                                                     /proboszcz/

XXX Niedz. Zwykła - 26.10.2014 r.

1.       Wspominamy dziś Rocznicę POŚWIęCENIA naszego KOŚCIOŁA. Zapraszam jeszcze raz dorosłych mężczyzn, by włączyli się w służbę liturgiczną w naszej świątyni. Zapraszam także mężczyzn i kobiety do żywego ubogacania naszej liturgii czytaniem lekcji, śpiewem psalmu oraz prowadzeniem Modlitwy Powszechnej. Bardzo zapraszam do GRUP PARAFIALNYCH. DZIęKUJę TYM, KTÓRZY JUŻ TO CZYNI¡.

ŚWI¡TYNIę MAMY PRZEPIęKN¡, TERAZ BUDUJEMY K-Ł DUCHOWY, Z "ŻYWYCH KAMIENI".

2.       W sobotę - Ur. WSZYSTKICH ŚWIęTYCH -patrzymy w NIEBO przez żyjących Tam Świętych  - Wszystkich zbawionych. MSZE ŚW. w k-le: 9.00, 11.00 i 18.00. SUMA na CMENTARZU o g. 13.00 z wypominkami jednorazowymi.

3.       DZIEń ZADUSZNY wypada w niedzielę. Naboż. z wypominkami jedn. o godz. 17.15.

4.       "Noc WSZYSTKICH ŚWIęTYCH (zalesiańskich)" w piątek (wigilia) o godz. 19.00.

5.       ODPUST PARAFIALNY obchodzimy za tydzień w niedziele 9. XI. SUMA odpustowa o godz. 12.30. Przybędą inni kapłani. Pomyślmy o łaskach odpustowych i żywej trosce o Parafię. Wizytację Ks. Biskup przesunął na 14 grudnia.

6.       Dziś NABOŻEńSTWO RÓŻAńCOWE o godz. 17.15. W piątek ostatni RÓŻANIEC, a dziś o godz. 17.15. DLA DZIECI we wtorek o 16.00 (plansze).

7.       Dziś nasza młodzież ma SPOTKANIE dla kandydatów do BIERZMOWANIA.

8.       Zapraszamy dziś dziewczynki z klas IV i V Szk. Podst. na spotkania OAZOWE.

9.       Dziś spotkanie Panów z "Totus Tuus" przygotowujące do Odpustu parafialnego.

10.    Jutro spotkanie RADY PARAFIALNEJ po Mszy św. wieczornej.

11.    DUCHOWOŚć MARYJNA: GODZINKI, RÓŻANIEC, APEL w rodzinach, modlitwy przed obrazem Czarnej Madonny. Jest pomysł, aby raz na miesiąc spotykać się na nocnej adoracji. Czekam na opinie.

12.    We wtorek święto Ap. Szymona i Judy Tadeusza.

13.    Dziś CARITAS zbiera dar dla rodzin wielodzietnych, a za tydzień Taca Inwestycyjna.

14.    W DOMU REKOLEKCYJNYM: za 3 tyg. - Kurs Przedmałżeński (14-16.XI), a za 4 tyg. - Kurs Tobiasz i Sara (21-23.XI). Zapraszam.

15.    Dziękuję kolejnym Darczyńcom za wpłaty na ławki. Nasz deficyt, by wypłacić się - to 8 tys. To ostatnia szansa na sponsorowanie daru do naszego k-ła.

 

KIOSK:  TYGODNIKI, "Oremus", "Miłujcie się", "Tak Rodzinie", "Mój Anioł" (z CD), książki o odnowie Parafii. Polecam film o istocie zawierzenia Maryi, oraz "Totus Tuus, Tota Tua"- prof. Łaszewskiego. Są już kalendarze na Nowy rok.         

 

                               AKT ODDANIA SIę MATCE BOŻEJ....

                                                                                                                                                             Ks. K. Grzejszczyk

                                                                                                                     /proboszcz/