Ur. Zesłania Ducha Świetego - 8.06.2014 r.

1.       NAB.  CZERWCOWE o godz. 18.00. Dziś NAB. CZERWCOWE o godz. 17.30.

2.       Bardzo dziękuję przybyłym na - CZUWANIE W WIGILIę ZESŁANIA DUCHA ŚWIęTEGO. Raduje coraz większa świadomość roli Ducha Świętego.

3.       Jutro II-gi dzień ZIELONYCH ŚWI¡T - N.M. Panny Matki Kościoła. Msze św.- o 7.15, 9.00 i 18.00

4.       Za tydzień w naszej diecezji rozpocznie się Nawiedzenie Cudownej Kopii Obrazu Jasnogórskiego. W naszej parafii nawiedzenie nastąpi 15  pa¼dziernika.

5.       WYPOMINKI - w piątek o 17.30, a po nich Msza św. za polecanych w nich.

6.       Za tydzień  36 młodzieży przyjmie SAKRAMENT  BIERZMOWANIA podczas wieczornej Mszy świętej.

7.       W środę -PRÓBA o godz. 19.00, w sobotę -  SKUPIENIE - na godz. 19.00 zapraszamy rodziców i świadków bierzmowania.

8.       Wczoraj 40 młodzieży była na Lednicy, by otworzyć serca na powiew Ducha Świętego.

9.       W następny poniedziałek 16 czerwca - pierwsze spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania - uczniów klas III Gimnazjum.

10.    14 czerwca o godz. 19.00 w katedrze nastąpi promocja 4 szafarzy z naszej parafii.

11.    Witamy 24 nowych Ministrantów.

12.    Dziś po Mszy z udziałem dzieci spotkanie z rodzicami grupy wyjeżdżającej w góry.

13.    22 czerwca wprowadzimy św. CHARBELA, wielkiego mistyka i cudotwórcę.

14.    Także za 2 tygodnie o 19.30 zapraszamy na film "Wszystko o człowieku".

15.    KAJAKI - w sierpniu - 9-16. Trasa- Litwa-rzekami: Lokaja, Żejmiana i Wilia do Wilna. Koszt-900. Zgłoszenia do 24.06.

16.    Po Mszy św. zbiórka do puszek na pomoc powodzianom z Bałkanów.

17.    ŁAWKI - koszt: długa(3,5m)- 3.500 (26), (3m) -3.000 (5) i 1 m -1.000 (4). Sposoby fundowania: indywidualni, ulice...

18.    Dziękuję za ofiary na świątynię Opatrzności w kwocie 3.485

19.    W DOMU REKOLEKCYJNYM:  od 19-22 czerwca- Kurs EMAUS (4 dni), 6-11 lipca -REKOLEKCJE O RADOŚCI - (6 dni),  11-13 lipca - Kurs TOBIASZ i SARA - (weekend) oraz REO - 13-20 lipca(tydzień).

ZAPOWIEDZI: I. Adam Marcin SZYMAńSKI - kaw. od nas i Ewa Anna KAPUSTA- panna z Łowicza

Michał Stanisław FLISZKIEWICZ - kaw. z Solca i Magdalena Maria GRZ¡DZIELA - panna z par. tut.        

KIOSK:  

TYGODNIKI. Polecam: "Mały Gość Niedzielny", Dzienniczek św. Faustyny po 20 zł. Są także IKONY i FILMY i film o św. FILIPIE.                       

                                                                                                                                             Ks. K. Grzejszczyk

                                                                                                                                                             /proboszcz/

Zbiórka Ministrantów

W Sobotę 07.06.2014r. nie ma zbiórki ministrantów! Zapraszamy na ostatnią zbiórkę ministrantów za tydzień w sobotę 14 czerwca o 10.00.

WPROWADZENIE

            Czym jest tajemnica Wniebowstąpienia Pańskiego? O czym mówi?

            Mówi o tym, że Jezus – jako Człowiek, który miał ludzką naturę, ze wszystkimi jej słabościami, oprócz grzechu, który męczył się po ludzku, pragnął pić, upadał ze znużenia, zmęczony pracą, spał twardo na dnie łodzi, w Ogrodzie Oliwnym bał się śmierci – ludzką naturę wzniósł do nieba.

            Nasza natura jest trochę inna – skażona grzechami, ale Jezus otworzył i nam drogę do nieba.

            Wniebowstąpienie Pańskie jest świętem człowieka, świętem wielkiej godności ludzkiej: człowiek z ciałem i duszą znajdzie się w niebie. Nie tylko anioł, ale i człowiek jest mieszkańcem nieba.

            Godność ludzka, o której mówił Ojciec Święty Jan Paweł II – powołanie człowieka do nieba. Człowiek może przebywać z Bogiem w niebie.

ks. Jan Twardowski

 

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE - 1.06.2014

1.       Dziś witamy ŚW. KRYSTYNę Męczennicę w Jej Relikwiach.

2.       Święto DZIęKCZYNIENIA. Uroczystości na polach wilanowskich. Zbiórka do puszek na budowę ŚWIATYNII  OPATRZNOŚCI.

3.       NAB.  CZERWCOWE o godz. 18.00. Dziś NAB. CZERWCOWE o godz. 17.30.

4.       W piątek zaczęliśmy wołanie do Ducha Świętego -NOWENNę do Ducha Świętego.

5.       WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIęTEGO - o 20.15 CZUWANIE i zakończymy Mszą św. ok. 22.00.

6.       Dziś o 10.15 obowiązkowa KONFERENCJA PRZEDCHRZCIELNA; o 11.00 promocja 22 kandydatów na ministrantów, a o 15.00 wyruszy MARSZ DLA RODZINY z pl. Trzech Krzyży.

7.       PRYMICJE - wtorek 3 lub 4 Neoprezbiterów jako dar wdzięczności Seminarium dla Tow.Prz. Sem. i Żywego Różańca, a za tydzień o 9.00 ks. Łukasza WAWRO.

8.       W tym tygodniu: I CZWARTEK - modlitwa mam o powołania, I PIĄTEK - (spowied¼ i Msza św.i CHORZY - jak zwykle) i I SOBOTA - w kaplicy Różaniec (bo w k-le ślub).

9.       Bierzmowani - w sobotę jadą na Lednicę.

10.    Wyjazd dzieci w czerwcu-  spotkanie z rodzicami za tydzień po Mszy św. dla dzieci.

11.    Zapraszamy na ostatnią DROGę ŚWIATŁA - w piątek po wieczornej Mszy św.

12.    Dziękuję Paniom z Domanki za nabożeństwa majowe przy figurce Matki Bożej.

13.    W DOMU REKOLEKCYJNYM:  od 19-22 czerwca- Kurs EMAUS (4 dni), 6-11 lipca -REKOLEKCJE O RADOŚCI - (6 dni),  11-13 lipca - Kurs TOBIASZ i SARA - (weekend) oraz REO - 13-20 lipca(tydzień).

14.    Dziś TACA INWESTYCYJNA. ŁAWKI - koszt: długa(3,5m)- 3.500 (26), (3m) -3.000 (5) i 1 m -1.000 (4); sposoby fundowania: indywidualni, ulice, itp. Poszukujemy Sponsorów relikwiarza: Joanny de Chantal i Fr. Salezego.

 

ZAPOWIEDZI:

I. Adam Marcin SZYMAńSKI - kaw. z par. tut. i Ewa Anna KAPUSTA- panna z Łowicza

Michał Stanisław FLISZKIEWICZ - kaw. z Solca n/Wislą i Magdalena Maria GRZĄDZIELA - panna z par. tut.

II. - Mariusz KORC - kaw. z par. tut. i Dorota NOWOCIN - panna, z Piaseczna.              


KIOSK:  

TYGODNIKI. Polecam: "Mały Gość Niedzielny", Dzienniczek św. Faustyny po 20 zł oraz książki Jana Pawła II: Droga światła- po 1 zł. a także IKONY i FILMY.                  

                                                                                                                                             Ks. K. Grzejszczyk

                                                                                                                                                             /proboszcz/

WPROWADZENIE

            Chyba słowo „Pocieszyciel” - to nie to samo co „Paraklet”. Pocieszać - to za mało.

            Mowa o Duchu Świętym, który jest mocą. Nieraz niespodziewanie odsłania zawsze aktualny dla nas sens Pisma Świętego. Ile razy święte słowa, na które nie zwracaliśmy uwagi - nagle stają się nam bliskie, najbardziej potrzebne, żywe.

            To Duch Święty przypomina to, co najważniejsze w danej chwili dla naszej duszy.

ks. Jan Twardowski