Ur. Trójcy Świętej - 15.06.2014 r.

1.       NAB.  CZERWCOWE o godz. 18.00. Dziś NAB. CZERWCOWE o godz. 17.15.

2.       W najbliższy czwartek UROCZYSTOŚć BOŻEGO CIAŁA. Msze święte - 9.00, 11.00 i 18.00. Tradycyjnie po Mszy św. o godz. 11.00 pójdziemy w procesji do 4 ołtarzy, aby Chrystusowi dać miejsce w naszej codzienności i w miejscu naszego życia.

Bardzo proszę o udekorowanie np. flagami czy emblematami wiary swoje chrześcijańskie domy, jako świadectwo dla innych.

W poniedziałek próba "sypaczek", które jeszcze nie były na sobotniej próbie o 17.15.

3.       Dziś  36 nasza młodzież przyjmie SAKRAMENT  BIERZMOWANIA podczas wieczornej Mszy świętej przez posługę Ks. Infułata Jana Sikorskiego.

4.       Jutro - 16 czerwca - pierwsze spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania - uczniów klas III Gimnazjum.

5.       HUBERTUS - 12.00- 12.30 prezentacja Parafii; 14.00 - Chór Accentus;  16.00 Muzyka rockowa chrześcijańska.

6.       Wczoraj - 14 czerwca o godz. 19.00 w katedrze 4 szafarzy z naszej parafii zostało promowanych do posługi Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii.

7.       Za tydzień  wprowadzimy św. CHARBELA, wielkiego mistyka i cudotwórcę.

8.       We wtorek wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego.

9.       BIBLIOTEKA - w wakacje będzie nieczynna.

10.    Jutro spotkanie RADY PARAFIALNEJ o godz. 20.00.

11.    W kancelarii można złożyć ofiarę na FUNDUSZ BUDOWY KOŚCIOŁA.

12.    Za tydzień o 19.30 zapraszamy na film "Wszystko o człowieku".

13.    KAJAKI - w sierpniu - 9-16. Trasa- Litwa-rzekami: Lokaja, Żejmiana i Wilia do Wilna. Koszt-900. Zgłoszenia do 24.06.

14.    Dziękuję za dar na pomoc powodzianom z Bałkanów - 1260.

15.    ŁAWKI - koszt: długa(3,5m)- 3.500 (26), (3m) -3.000 (5) i 1 m -1.000 (4). Sposoby fundowania: indywidualni, ulice...

16.    W DOMU REKOLEKCYJNYM:  od czwartku- Kurs EMAUS (4 dni), 6-11 lipca -REKOLEKCJE O RADOŚCI - (6 dni),  11-13 lipca - Kurs TOBIASZ i SARA - (weekend) oraz REO - 13-20 lipca(tydzień).

 

ZAPOWIEDZI:  I. Grzegorz Jerzy GRELAK - kaw. od nas i Maria Katarzyna OKRZASA- panna z W-wy

 

KIOSK:  

TYGODNIKI. Polecam: " OREMUS"- na wakacje, modlitewnik św. Rity, Modlitewnik rodzinny, Dzienniczek św. Faustyny po 20 zł. Są także IKONY i FILMY i film o św. FILIPIE.                

                                                                                                                                             Ks. K. Grzejszczyk

                                                                                                                                                             /proboszcz/

WPROWADZENIE

             Czy nie zastanawia na to, że my, realni ludzie, żyjący w realnym świecie, siedzący przy realnym stole z herbatą, śniadaniem, stale mamy kontakt z Bogiem niewidzialnym i niepojętym?

            Jeśli się modlimy – to On w nas rozbudził iskierkę modlitwy; jeśli idziemy do spowiedzi – On w nas rozbudził takie pragnienie; przyjmujemy Komunię Świętą – On nas do tego doprowadził. Cokolwiek więcej rozumiemy z Ewangelii – On nam to podpowiedział. Czynię coś dobrego, żyję dla kogoś, nie tylko dla siebie – to Jego sprawa. Jesteśmy realnymi lud¼mi, a żyjemy z kontakcie z tajemniczym, niewidzialnym, niepojętym Duchem.

            Ktoś powiedział, że Bóg jest ¼ródłem, Jezus jest rzeką, która wypływa z tego ¼ródła, a Duch Święty jest prądem tej rzeki. Rzeki, która szumi, parska, podnosi się, unosi łodzie.

            Duch Święty jest życiem Boga na co dzień. Obyśmy Go pokochali i dali Mu się porwać.

            Są wyniosłe, czcigodne modlitwy do Ducha Świętego, jest i prosta:

Duchu Święty, ni z tego ni z owego,

Tchnij na nas, dmuchnij na całego. Amen.

ks. Jan Twardowski

 

Ur. Zesłania Ducha Świetego - 8.06.2014 r.

1.       NAB.  CZERWCOWE o godz. 18.00. Dziś NAB. CZERWCOWE o godz. 17.30.

2.       Bardzo dziękuję przybyłym na - CZUWANIE W WIGILIę ZESŁANIA DUCHA ŚWIęTEGO. Raduje coraz większa świadomość roli Ducha Świętego.

3.       Jutro II-gi dzień ZIELONYCH ŚWI¡T - N.M. Panny Matki Kościoła. Msze św.- o 7.15, 9.00 i 18.00

4.       Za tydzień w naszej diecezji rozpocznie się Nawiedzenie Cudownej Kopii Obrazu Jasnogórskiego. W naszej parafii nawiedzenie nastąpi 15  pa¼dziernika.

5.       WYPOMINKI - w piątek o 17.30, a po nich Msza św. za polecanych w nich.

6.       Za tydzień  36 młodzieży przyjmie SAKRAMENT  BIERZMOWANIA podczas wieczornej Mszy świętej.

7.       W środę -PRÓBA o godz. 19.00, w sobotę -  SKUPIENIE - na godz. 19.00 zapraszamy rodziców i świadków bierzmowania.

8.       Wczoraj 40 młodzieży była na Lednicy, by otworzyć serca na powiew Ducha Świętego.

9.       W następny poniedziałek 16 czerwca - pierwsze spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania - uczniów klas III Gimnazjum.

10.    14 czerwca o godz. 19.00 w katedrze nastąpi promocja 4 szafarzy z naszej parafii.

11.    Witamy 24 nowych Ministrantów.

12.    Dziś po Mszy z udziałem dzieci spotkanie z rodzicami grupy wyjeżdżającej w góry.

13.    22 czerwca wprowadzimy św. CHARBELA, wielkiego mistyka i cudotwórcę.

14.    Także za 2 tygodnie o 19.30 zapraszamy na film "Wszystko o człowieku".

15.    KAJAKI - w sierpniu - 9-16. Trasa- Litwa-rzekami: Lokaja, Żejmiana i Wilia do Wilna. Koszt-900. Zgłoszenia do 24.06.

16.    Po Mszy św. zbiórka do puszek na pomoc powodzianom z Bałkanów.

17.    ŁAWKI - koszt: długa(3,5m)- 3.500 (26), (3m) -3.000 (5) i 1 m -1.000 (4). Sposoby fundowania: indywidualni, ulice...

18.    Dziękuję za ofiary na świątynię Opatrzności w kwocie 3.485

19.    W DOMU REKOLEKCYJNYM:  od 19-22 czerwca- Kurs EMAUS (4 dni), 6-11 lipca -REKOLEKCJE O RADOŚCI - (6 dni),  11-13 lipca - Kurs TOBIASZ i SARA - (weekend) oraz REO - 13-20 lipca(tydzień).

ZAPOWIEDZI: I. Adam Marcin SZYMAńSKI - kaw. od nas i Ewa Anna KAPUSTA- panna z Łowicza

Michał Stanisław FLISZKIEWICZ - kaw. z Solca i Magdalena Maria GRZ¡DZIELA - panna z par. tut.        

KIOSK:  

TYGODNIKI. Polecam: "Mały Gość Niedzielny", Dzienniczek św. Faustyny po 20 zł. Są także IKONY i FILMY i film o św. FILIPIE.                       

                                                                                                                                             Ks. K. Grzejszczyk

                                                                                                                                                             /proboszcz/

Zbiórka Ministrantów

W Sobotę 07.06.2014r. nie ma zbiórki ministrantów! Zapraszamy na ostatnią zbiórkę ministrantów za tydzień w sobotę 14 czerwca o 10.00.

WPROWADZENIE

            Czym jest tajemnica Wniebowstąpienia Pańskiego? O czym mówi?

            Mówi o tym, że Jezus – jako Człowiek, który miał ludzką naturę, ze wszystkimi jej słabościami, oprócz grzechu, który męczył się po ludzku, pragnął pić, upadał ze znużenia, zmęczony pracą, spał twardo na dnie łodzi, w Ogrodzie Oliwnym bał się śmierci – ludzką naturę wzniósł do nieba.

            Nasza natura jest trochę inna – skażona grzechami, ale Jezus otworzył i nam drogę do nieba.

            Wniebowstąpienie Pańskie jest świętem człowieka, świętem wielkiej godności ludzkiej: człowiek z ciałem i duszą znajdzie się w niebie. Nie tylko anioł, ale i człowiek jest mieszkańcem nieba.

            Godność ludzka, o której mówił Ojciec Święty Jan Paweł II – powołanie człowieka do nieba. Człowiek może przebywać z Bogiem w niebie.

ks. Jan Twardowski