WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE - 1.06.2014

1.       Dziś witamy ŚW. KRYSTYNę Męczennicę w Jej Relikwiach.

2.       Święto DZIęKCZYNIENIA. Uroczystości na polach wilanowskich. Zbiórka do puszek na budowę ŚWIATYNII  OPATRZNOŚCI.

3.       NAB.  CZERWCOWE o godz. 18.00. Dziś NAB. CZERWCOWE o godz. 17.30.

4.       W piątek zaczęliśmy wołanie do Ducha Świętego -NOWENNę do Ducha Świętego.

5.       WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIęTEGO - o 20.15 CZUWANIE i zakończymy Mszą św. ok. 22.00.

6.       Dziś o 10.15 obowiązkowa KONFERENCJA PRZEDCHRZCIELNA; o 11.00 promocja 22 kandydatów na ministrantów, a o 15.00 wyruszy MARSZ DLA RODZINY z pl. Trzech Krzyży.

7.       PRYMICJE - wtorek 3 lub 4 Neoprezbiterów jako dar wdzięczności Seminarium dla Tow.Prz. Sem. i Żywego Różańca, a za tydzień o 9.00 ks. Łukasza WAWRO.

8.       W tym tygodniu: I CZWARTEK - modlitwa mam o powołania, I PIĄTEK - (spowied¼ i Msza św.i CHORZY - jak zwykle) i I SOBOTA - w kaplicy Różaniec (bo w k-le ślub).

9.       Bierzmowani - w sobotę jadą na Lednicę.

10.    Wyjazd dzieci w czerwcu-  spotkanie z rodzicami za tydzień po Mszy św. dla dzieci.

11.    Zapraszamy na ostatnią DROGę ŚWIATŁA - w piątek po wieczornej Mszy św.

12.    Dziękuję Paniom z Domanki za nabożeństwa majowe przy figurce Matki Bożej.

13.    W DOMU REKOLEKCYJNYM:  od 19-22 czerwca- Kurs EMAUS (4 dni), 6-11 lipca -REKOLEKCJE O RADOŚCI - (6 dni),  11-13 lipca - Kurs TOBIASZ i SARA - (weekend) oraz REO - 13-20 lipca(tydzień).

14.    Dziś TACA INWESTYCYJNA. ŁAWKI - koszt: długa(3,5m)- 3.500 (26), (3m) -3.000 (5) i 1 m -1.000 (4); sposoby fundowania: indywidualni, ulice, itp. Poszukujemy Sponsorów relikwiarza: Joanny de Chantal i Fr. Salezego.

 

ZAPOWIEDZI:

I. Adam Marcin SZYMAńSKI - kaw. z par. tut. i Ewa Anna KAPUSTA- panna z Łowicza

Michał Stanisław FLISZKIEWICZ - kaw. z Solca n/Wislą i Magdalena Maria GRZĄDZIELA - panna z par. tut.

II. - Mariusz KORC - kaw. z par. tut. i Dorota NOWOCIN - panna, z Piaseczna.              


KIOSK:  

TYGODNIKI. Polecam: "Mały Gość Niedzielny", Dzienniczek św. Faustyny po 20 zł oraz książki Jana Pawła II: Droga światła- po 1 zł. a także IKONY i FILMY.                  

                                                                                                                                             Ks. K. Grzejszczyk

                                                                                                                                                             /proboszcz/

WPROWADZENIE

            Chyba słowo „Pocieszyciel” - to nie to samo co „Paraklet”. Pocieszać - to za mało.

            Mowa o Duchu Świętym, który jest mocą. Nieraz niespodziewanie odsłania zawsze aktualny dla nas sens Pisma Świętego. Ile razy święte słowa, na które nie zwracaliśmy uwagi - nagle stają się nam bliskie, najbardziej potrzebne, żywe.

            To Duch Święty przypomina to, co najważniejsze w danej chwili dla naszej duszy.

ks. Jan Twardowski

 

VI Niedz. WIELKANOCNA - 25.05.2014

1.       NABOŻEńSTWA MAJOWE o godz. 18.00. Dziś NAB. MAJOWE o godz. 17.30.

2.       Za tydzień Ur. WNIEWBOWST¡PNIENIA PAńSKIEGO.

3.       W piątek zaczniemy NOWENNę do DUCHA ŚWIęTEGO.

4.       Za tydzień przyjmiemy św. KRYSTYNę z Bolseny, męczennicę.

5.       Jutro wspomnienie św. Filipa NERI, w czwartek wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, a w sobotę święto Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny.

6.       Dziś ROCZNICA I KOMUNII ŚWIęTEJ. Tą grupę dzieci oddajmy pod opiekę św. Józefa, Patrona Rodzi i całego Kościoła. Za tydzień promocja kandydatów.

7.       Jutro wieczorem NAB. DO św. JANA PAWŁA II. Zapraszam bardzo.

8.       Zakończyliśmy wielkie dzieło duszpasterskie - REO. Dziękuję za wytrwałą modlitwę o owoce tego ewangelizacyjnego wydarzenia w sercach tak wielu, którzy ten trud podjęli.

9.       Za tydzień o 10.15 obowiązkowa KONFERENCJA PRZEDCHRZCIELNA.

10.    Za tydzień o 15.00 wyruszy MARSZ DLA RODZINY.

11.    Dziękujemy za Wieczór Słowno-Muzyczny -"O Radości" : M.W. i K. Szamockim, B. Tokarskiej, M.i P. Królikowskim, L. Bereszka, G. Nowikowi.

12.    Dziękuję za pomoc w układaniu DREWNA: M. Piotrowskiemu, J. Draczowi, J. Skrzyneckiemu i A. Pisarkowi.

13.    Zapraszamy na przedostatnią DROGę ŚWIATŁA - w piątki po wieczornej Mszy św.

14.    ŁAWKI - sposoby fundowania: długa 3.500 (26), krótsza 3.000 (5) i 1 m -1.50 (5).

15.    Poszukujemy Sponsorów relikwiarza: Joanny de Chantal i Fr. Salezego, a także K. Laborue i Wincenty a Paulo.

16.    Dziś nasz CARITAS zbiera ofiary na wakacyjną pomoc dla naszych 8 rodzin wielodzietnych i 1 młodej osobie niepełnosprawnej.

17.    Za tydzień TACA INWESTYCYJNA.

18.    Utrudnienia w ruchu do Piaseczna przez Jazgarzew i Zalesie Dolne.

19.    W DOMU REKOLEKCYJNYM:  od 19-22 czerwca- Kurs EMAUS (4 dni), 6-11 lipca -REKOLEKCJE O RADOŚCI - (6 dni),  11-13 lipca - Kurs TOBIASZ i SARA - (weekend) oraz REO - 13-20 lipca(tydzień).

 

ZAPOWIEDZI:

I. - Mariusz KORC - kaw. z par. tut. i Dorota NOWOCIN - panna, z Piaseczna.            


KIOSK:  

TYGODNIKI. Polecam: "Mały Gość Niedzielny"nowy "OREMUS", Dzienniczek św. Faustyny po 20 zł oraz książki Jana Pawła II: Droga światła- po 1 zł. Są także IKONY i FILMY i film o św. FILIPIE.     

 

Żegnam dziś diakona Waldemara GRUŻEWSKIEGO, który kończy praktyki.              

                                                                                                                                             Ks. K. Grzejszczyk

                                                                                                                                                             /proboszcz/

Informacje dla rodziców kandydatów na ministrantów

Uprzejmie informuję że uroczyste promowanie Państwa synów na ministrantów odbędzie się w niedzielę 1 czerwca 2014 r. na Mszy Św. o godz. 11.00. Do tego czasu bardzo proszę aby:
  • Każdy kandydat przystąpił do egzaminu praktycznego ze służby ministranckiej i wyznaczył sobie w porozumieniu z ks. Sławomirem dyżur na wybranej wieczornej Mszy Św. (oprócz niedzieli) pomiędzy 19 a 30 maja. Na tej Mszy kandydaci będą wypełniać wszystkie funkcje sami. Ponad to obowiązuje ich znajomość modlitwy ministranta przed i po służeniu.
  • Rodzice podali księdzu wzrost kandydata oraz wpłacili 30 zł celem kupienia stroju ministranckiego - pelerynka i sutanelka.

Obowiązkowa próba kandydatów przed uroczystością odbędzie się w sobotę 31 maja o godz. 9.00. Bardzo proszę o obecność na próbie jednego z rodziców.

Ks. Sławomir Opaliński

WPROWADZENIE

„Panie, pokaż nam Ojca” – prosił Filip (J 14,8).

            Odwieczne pragnienie ludzi z czasów jeszcze przedchrześcijańskich. Tęsknota za tym, żeby zobaczyć ukrytego Boga.

            Spośród wszystkich wyznań tylko chrześcijaństwo głosi, że Bóg stał się człowiekiem i żył pośród nas jako Jezus Chrystus. W Chrystusie w sposób dostępny ludziom możemy zobaczyć Boga. Świadczy o tym nauka Jezusa i całe Jego życie.

ks. Jan Twardowski