WPROWADZENIE - 2.02.2014

Co to znaczy iść za Jezusem? To iść za głosem Ewangelii świętej, która podaje trzy rady zapisane w katechizmie: bądź ubogi, bądź czysty, bądź posłuszny.

Trudno być ubogim. Ktoś powiedział, że ubogi to ten, który wkłada puste ręce w ręce Pana Boga. Jest świadomy, że to, co posiada – ma od Boga. Może mieć nawet bardzo dużo pieniędzy, ale wie, że otrzymał je od Boga, by mógł pomagać innym.

Co znaczy być czystym? Kochać, ale tak, by zawsze w tej miłości był Bóg.

Co to znaczy być posłusznym? Pokochać wolę Bożą.

Pójść za Jezusem to walczyć ze swoim wygodnictwem, widowiskami, urządzanymi na swoją cześć.

Ks. Jan Twardowski

I NIEDZ. WIELKIEGO POSTU - 9.03.2014

1.       Dziś GORZKIE ŻALE o godz. 17.00.

2.       REKOLEKCJE PARAFIALNE już za tydzień. FOLDERY sa pod chórem i przy bocznym wyjściu.

3.       Rekolekcje SZK. PODSTAWOWEJ będą 24-25-26 marca, a GIMNAZJUM za tydzień 18-19-20 marca.

4.       We wtorek rozpoczynamy bardzo ważne wydarzenie w tym ROKU - REO - Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym. Bardzo serdecznie  zapraszam. Dziękuję posłanym EWANGELIZATOROM zapraszającym na REO. Prośby: - o modlitwę tych, którzy nie przyjdą (byli lub nie mogą); o pomoc osób fachowych przy opiece z dziećmi, aby inni mogli przyjść.

5.       Biskupi nadal zachęcają nas do gorącej modlitwy i postu w intencji pokoju na Ukrainie. Nasz Krzyż malował Siergiej z Krymu. Tym bardziej omadlajmy ich. Osoby gotowe pomóc Ukrainie mogą złożyć dziś ofiarę do dużej puszki na końcu kościoła (ofiary sprzed 2 tygodni (400 zł), zostały już przekazane przez Caritas na Ukrainę.

6.       W piątek Nab. DROGI KRZYŻOWEJ: A) o 16.00 dla DZIECI ; B) o 18.30 dla wszystkich - poprowadzą młodzi kandydaci do Bierzmowania.

7.       Podejmijmy w WIELKIM POŚCIE - ABSTYNENCJĘ. Na ołtarzu Matki Bożej jest KSIĘGA ABSTYNENCJI z zaproszeniem do wpisania się.

8.       W PIĄTEK o 17.30 WYPOMINKI i Msza św. wg. tych intencji.

9.       Jutro o godz. 19.00 SPOTKANIE RADY PARAFIALNEJ.

10.    Zamontowano Figura Jezusa Miłosiernego. B. Dziękuję P. Lidii i Ireneuszowi Krasuskim oraz fimie Szołtun za oprawienie postumentu i montaż figury.

11.    Dziś spotkanie kandydatów do BIERZMOWANIA oraz ich RODZICÓW.

12.    RCS zaprasza na swoje spotkania po feriach.

13.    We środę wspomnienie św. Alojzego Orione - przy Jego relikwiach modlić się będziemy.

14.    Pomoc w układaniu drewna - w środe od 13.00 i czw. od rana. Bardzo proszę.

 

 

KIOSK:  TYGODNIKI i nowe "Miłujcie się". Polecam: książki o naszych ŚWIĘTYCH a szczególnie tani Dzienniczek św. Faustyny po 20 zł oraz maleńka książeczkę Ojca świętego Droga Krzyżowa po 1 zł i Droga światła po 1 zł.

                                                                                                                                             Ks. K. Grzejszczyk

                                                                                                                                                             /proboszcz/

WPROWADZENIE - 2.03.2014

 „Nikt nie może dwom panom służyć” (Mt 6,24).
Czasem nam się wydaje, że stosujemy się do tych słów Jezusa: służymy tylko jednemu panu - samemu sobie.
Jak często każdy z nas jest panem dla siebie.
Warto od czasu do czasu zastanowić się: Komu ja teraz służę? Bogu czy samemu sobie? Czy nie oczekuję królestwa, w którym chcę być królem?

Ks. Jan Twardowski

VIII Niedz. Zwykła - 2.03.2014 r.

1.       Dziś NABOŻEŃSTWO ADORACYJNE o godz. 17.30.

2.       W tym tygodniu ŚRODĄ POPIELCOWĄ rozpoczynamy WIELKI POST. Msze św. z posypaniem głów popiołem o 7.15; 9.00; 16.00; 18.00 i 19.30 dla dłużej pracujących. Przypominamy, że obowiązuje POST ŚCISŁY.

3.       W piątek Nab. DROGI KRZYŻOWEJ: A) o 16.00 dla DZIECI (tym razem Msza św. i Nab. adoracyjne); B) o 18.30 dla wszystkich.Za tydzień GORZKIE ŻALE o 17.00.

4.       Na czas WIELKIEGO POSTU proponujemy dzieło ABSTYNENECJI. Na ołtarzu Matki Bożej jest KSIĘGA ABSTYNENCJI z zaproszeniem do wpisania się.

5.       We następny wtorek rozpoczynamy bardzo ważne wydarzenie w tym ROKU - REO - Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym. Bardzo serdecznie  zapraszam. Dziękuję posłanym EWANGELIZATOROM zapraszającym na REO.

6.       REKOLEKCJE PARAFIALNE będą w tym roku 2-dniowe z 2 ważnych racji. Zaczniemy je 16 marca.

7.       Jutro o godz. 19.00 SPOTKANIE RADY PARAFIALNEJ.

8.       W czwartek - I CZWARTEK Mies. z modlitwą matek o powołania swoich dzieci.

9.       W piątek I PIĄTEK MIESIĄCA. SPOWIEDŹ rano i od godz. 15.00. Dodatkowa Msza św. o godz. 16.00. Tego dnia odwiedzamy zgłoszonych CHORYCH.

10.    W piątek wsp. św. Perpetuy i Felicyty.We wtorek święto św. Kazimierza, królewicza.

11.    Dziękuję za ofiary na TACĘ INWESTYCYJNĄ przeznaczoną na zakup nowej partii drewna do ogrzewania kościoła. Kończymy prace na Cmentarzu. W tym tygodniu zamontowana zostanie Figura Jezusa Miłosiernego.

12.    Za tydzień spotkanie kandydatów do BIERZMOWANIA oraz ich RODZICÓW.

13.    W sobotę Msza św. nowej struktury duszpasterskiej dla młodzież y kilkunastu parafii naszego rejonu - Katolickiej Szkoły pod Żaglami, o godz. 15.00.

14.    Pamiętajmy także nie tylko 8 marca o właściwej czci i wdzięczności dla kobiet.

15.    Po feriach zapraszam do korzystania z naszej BIBLIOTEKI.

16.    Proszę nadal - nie spóźniajmy się na to najświętsze ze spotkań, podczas Mszy św.

 

 

KIOSK:  TYGODNIKI i nowe "Miłujcie się" i nowe "OREMUS". Polecam: książki o naszych ŚWIĘTYCH.

                                                                                                                                             Ks. K. Grzejszczyk

                                                                                                                                                             /proboszcz/

WPROWADZENIE - 23.02.2014

„Jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi!” (Mt 5, 39)

Czy to znaczy: bądź bierny, kiedy cię atakują, czy może; uciekaj co prędzej jak pies z podwiniętym ogonem?

Chodzi tu o inny rodzaj walki.

Jaka to odwaga: być zaatakowanym i nie uciekać. Podejść do przeciwnika, stanąć przed nim policzek w policzek.

Nie bać się ciosów.

Wiemy, że ludzie Dzikiego Zachodu nie bili tego, kto zbliżał się do nich bez broni. Cofali się przed jego odwagą.

Zbliżenie bezbronnego do uzbrojonego jest męstwem. Czasem prowokacją.

Niekiedy pobudza do przemyślenia na nowo istoty sporu.

Ks. Jan Twardowski