V Niedz. Zwykła - 9.02.2014 r.

1.       Dziś Nieszpory NIEDZIELNE o godz. 17.30.

2.       We wtorek ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO - Najśw. Maryi Panny  z LOURDES. Tego dnia CHORZY obecni na Mszach św. będą mogli otrzymać namaszczenie chorych - Sakrament Uzdrowienia.

3.       W piątek o 17.30 WYPOMINKI, a po nich Msza św. za polecanych w nich.

4.       W piątek Święto św. Cyryla i Metodego, Patronów Europy.

5.       W sobotę wspomnienie Błogosławionego ks. Michała Sopoćko. Przy Jego Relikwiach wołać będziemy do dar Miłosierdzia dla Świata oraz za naszych spowiedników.

6.       BIBLIOTEKA. Bardzo proszę o korzystanie z naszego bogatego księgozbioru. Dzieci otrzymają tam także słodkości.

7.       Dziękuję za pomoc w sprzątaniu choinek i kościoła po dekoracjach świątecznych. Pomagali: B. Suska, K. Królak, D. Tutak, K. Walasek, A. Lechowicz, P. Plewińska, J. Jędryszek, B. Lipiec, K.Bącik i Klara, T. Fukowska, A. Krawczyk, Ula Pisarek, E. i T. Woscy, J. Dracz, G. Gorlewski, R. Stawarek, P. Borowski i B. Dąbrowski. A także J. Call, Z. Szot, J. Dracz i rodzina Czublun.

8.       Dziękuję w imieniu Ks. Kardynała za ofiary na TACĘ na SEMINARIUM.

9.       Przed wejściem wolontariusze zbierają podpisy pod petycję w sprawie lasów polskich.

10.    Proszę nadal - nie spóźniajmy się na to najświętsze ze spotkań, podczas Mszy św.

 

KIOSK:  TYGODNIKI, "Mały Gość Niedzielny". Polecam: RYTUAŁ RODZINNY po atrakcyjnej cenie 15 zł., książki o naszych ŚWIĘTYCH i nową adhortację Papieża Evangelii Gaudium (radość Ewangelii) (6 zł).

                                                                                                                                                  Ks. K. Grzejszczyk/proboszcz/

Święto Ofiarowania Pańskiego - 2. 02. 2014

1.       Dziś Święto OFIAROWANIA PAŃSKIEGO ( Matki Bożej GROMNICZNEJ). Niech nasze świece pomagają nam we wzrastaniu w wierze. Ostatni dzień śpiewamy kolędy.

2.       Dziś o 10.15 obowiązkowa Konferencja Przedchrzcielna dla planujących Chrzest do początku Wielkiego Postu.

3.       Dziś Nabożeństwo EUCHARYSTYCZNE o godz. 17.30, z racji I NIEDZ. MIESIĄCA.

4.       Zapraszamy na katechezę nt. enc. Pap. Benedykta XVI -" Deus caritas est" (O Miłości). Wtorek, godz. 20.00.

5.       W najbliższy czwartek - jako I. w miesiącu, zapraszamy matki, które modlą się o powołania spośród swoich dzieci.

6.       W tym tygodniu przypada I PIĄTEK MIESIACA. Spowiedź rano oraz od godz. 15.00. Tego dni odwiedzamy CHORYCH.

7.       Dziś TACA INWESTYCYJNA - przede wszystkim na konieczny zakup drewna do ogrzewania kościoła i inne konieczne bieżące prace w parafii.

8.       Bardzo proszę jutro od godz. 9.00 o pomoc w sprzątaniu choinek i kościoła po dekoracjach świątecznych.

9.       Za tydzień TACA na SEMINARIUM.

10.    Kancelaria - po okresie kolędowym - już czynna normalnie.

11.    Proszę nadal - nie spóźniajmy się na to najświętsze ze spotkań, podczas Mszy św.

12.    Za tydzień podamy krótkie podsumowanie kolędy.

13.    W Domu Rekolekcyjnym: w 2 tyg ferii - Rekolekcje o Radości.


KIOSK:  TYGODNIKI, mies. " Różaniec", "Mały Gość Niedzielny". Polecam: RYTUAŁ RODZINNY po atrakcyjnej cenie 15 zł., książki o naszych ŚWIĘTYCH i nową adhortację Papieża Evangelii Gaudium (radość Ewangelii) (6 zł).

 

                                                                Ks. K. Grzejszczyk /proboszcz/

WPROWADZENIE - 12.01.2014

Wspomnienie Chrztu Pana Jezusa.

Temu Bożemu objawieniu nie towarzyszyło trzęsienie ziemi. Nie słyszano burzy i nie widziano błyskawic. Czy nie przypomina się Eliasz, dostrzegający wielkość Boga w łagodnym powiewie wiatru?

Jezus stał w tłumie czekającym na chrzest w Jordanie. Jak jeden z wielu. Nie wyróżniał się. Tylko On jeden zobaczył otwarte niebo – gdyby inni zobaczyli, nie ukrywaliby, że dzieje się coś niezwykłego.

Kiedy modlimy się cierpliwie i z ufnością – nad nami też otwiera się niebo i wsłuchujemy się w Boga. Inni mogą tego nie dostrzegać, nie słyszeć.

Odchodzimy z tajemnicą modlitwy, która odsłania moc Bożą.         

Ks. Jan Twardowski

 

WPROWADZENIE - 26.01.2014

Co to znaczy iść za Jezusem? To iść za głosem Ewangelii świętej, która podaje trzy rady zapisane w katechizmie: bądź ubogi, bądź czysty, bądź posłuszny.

Trudno być ubogim. Ktoś powiedział, że ubogi to ten, który wkłada puste ręce w ręce Pana Boga. Jest świadomy, że to, co posiada – ma od Boga. Może mieć nawet bardzo dużo pieniędzy, ale wie, że otrzymał je od Boga, by mógł pomagać innym.

Co znaczy być czystym? Kochać, ale tak, by zawsze w tej miłości był Bóg.

Co to znaczy być posłusznym? Pokochać wolę Bożą.

Pójść za Jezusem to walczyć ze swoim wygodnictwem, widowiskami, urządzanymi na swoją cześć.

Ks. Jan Twardowski

III NIEDZIELA ZWYKŁA - 26.01.2014 r.

1.      Dziś Witamy w RELIKWIACH parę wielkich Świętych Kościoła: Joannę de CHANTAL i Franciszka SALEZEGO -doktora K-ła.

2.      Za tydzień w niedzielę - Święto OFIAROWANIA PAŃSKIEGO ( Matki Bożej GROMNICZNEJ). Przynosimy nasze świece na liturgię. Będą one poświęcone. To ostatni dzień śpiewania kolęd.

3.      Dziś Nieszpory NIEDZIELNE o godz. 17.30.

4.      Jutro kolejne NABOŻEŃSTWO przy Relikwiach Krwi JANA PAWŁA II. Zapraszam po Mszy św. wieczornej.

5.      W piątek wspomnienie św. Jana BOSKO. Przy Jego relikwiach będziemy prosić zwłaszcza o łaski dla wychowawców - rodziców i nauczycieli.

6.      W I SOBOTĘ MIESIĄCA zapraszamy na Różaniec o godz. 17.15.

7.      Obowiązkowa Konferencja Przedchrzcielna dla planujących Chrzest do czasu Wielkiego Postu za tydzień o godz. 10.15.

8.      Dziękujemy za przepiękny KONCERT KOLĘD naszego CHÓRU.

9.      Dziękujemy seniorom za przeuroczą zabawę na BALU KARNAWAŁOWYM.

10.    Dziś z racji ostatniej niedz. mies. nasz CARITAS zbiera pieniądze na pomoc naszym 8 rodzinom wielodzietnym i 1 młodej osobie niepełnosprawnej.

11.    W Domu Rekolekcyjnym: w 2 tyg ferii - Rekolekcje o Radości.

12.    Za tydzień TACA INWESTYCYJNA - przede wszystkim na konieczny zakup drewna do ogrzewania kościoła i inne konieczne bieżące prace w parafii.

13.    Proszę nadal - nie spóźniajmy się na to najświętsze ze spotkań, podczas Mszy św.

 

KIOSK:  TYGODNIKI, nowy mies. " Różaniec", nowy "Mały Gość Niedzielny". Polecam: RYTUAŁ RODZINNY po atrakcyjnej cenie 15 zł., książki o naszych ŚWIĘTYCH i nową adhortację Papieża Evangelii Gaudium (radość Ewangelii) (6 zł).

 

 

KOLĘDA:

27.01-1.02. 2014

 

- 27.I. (poniedz.) - Białej Brzozy i Wisłockiego

                               - Łowiecka, Myśliwska i Stary Sad

- 28.I. (wtorek) - Wiekowej Sosny

                              - Droga Dzików (od Granicznej do końca)

                              - Leśnej Polany i Konwaliowa

- 29.I (środa) - Droga Dzików (do Granicznej)

                           - Pionierów (do Koralowych Dębów)

- 30.I (czwartek) - Pionierów (od Kor. Dębów do końca)

                               - Droga Żubrów

- 31. (piątek) - Żytnia i Owsiana

                        - Koralowych Dębów

                        - Koralowych Dębów ( od końca do Pionierów)

                        - Piżmaka i Jeża

- 1.II (sobota)- Graniczna (od godz. 10.00)

                        - Kuny i Lisia, Rydzów,

                        - Spacerowa, Sinych Mgieł, Jastrzębi Lot

                        - NA ZAPROSZENIE.

 

 

- KANCELARIA czynna 2 dni: WTORKI i PIĄTKI, po wieczornych Mszach św.

- Rodziny nowe lub te które chcą nas zaprosić proszone są o osobiste zaproszenie nas.

- Prosimy by zamknąć psy, oświetlić tablice z nr. posesji i otworzyć furtkę

- Ofiary składane będą przeznaczone na NOWE ŁAWKI do naszego kościoła.